Klachtenprocedure

Klachten over onze dienstverlening of producten.

U heeft een medische verstrekking geleverd gekregen.
Ondanks het feit dat wij uitgebreid met u de mogelijkheden, onmogelijkheden en eventuele beperkingen van de verstrekking hebben besproken, kan het toch zo zijn dat de verstrekking niet voldoet aan de eisen die van een dergelijke verstrekking mag worden verwacht.
Deze brochure legt uit hoe u kunt handelen in het geval u niet tevreden bent over de geleverde verstrekking.
Indien wij een ‘ontevredenheid‘ van u hebben vernomen zullen wij deze desgewenst als klacht in behandeling nemen conform de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector.

1. Teneinde uw klacht in behandeling te kunnen nemen verzoeken wij u bijgesloten ‘klachtenformulier’ in te vullen en dit naar ons te sturen ter attentie van mevr. R.Braber.
Wij zullen er alles aan doen om samen met u de juiste oplossing te vinden.

2. Mocht de klacht niet oplosbaar blijken dan kan het ‘klachtenformulier’ op uw verzoek
als klacht worden voorgelegd bij de Klachtencommissie van de betreffende branche.
In ons geval is dat de anko (bond voor de kappers en pruikenspecialisten )

3. Als ook de Klachtencommissie er niet in slaagt uw klacht tot tevredenheid van betrokken partijen op te lossen dan kan de klacht worden voorgelegd bij het secretariaat van de SEMH.
In dat geval is er sprake van een geschil.
Ons bedrijf is een erkend lid van de SEMH* en is als zodanig aangesloten bij de SEMH.
Door de SEMH wordt vervolgens haar orgaan, de Geschillencommissie, verzocht een voor beide partijen bindende uitspraak te doen over het geschil.

* De SEMH (stichting erkenningsregeling leverancier medische hulpmiddelen ) is een onafhankelijke organisatie die in samenspraak met de branche , gebruiksorganisaties en zorgverzekeraars, eisen opstelt waaraan een goed leverancier dient te voldoen. Elk jaar controleert de SEMH aan de hand van een toetsing of de erkende leveranciers aan de eisen voldoen”.